quinta-feira, maio 12, 2005

O Poeta da Raza

Ramón Cabanillas ten sido considerado un dos grandes autores da nosa literatura, mais pola contra se buscamos traballos sobre el poderíamos considerar os resultados da pesquisa como escasos.
Por este motivo considerei apropiado indagar na rede para comprobar se a situación que se dá é a mesma. E de feito podemos xa comprobar a miña afirmación anterior na páxina do SPID, na que como bibliografía do autor ao que se lle adicou o Día das Letras no 1976, só aparecen tres títulos. Xulgade e comentádeme.
A seguir, e para ter unhas nocións moi básicas sería útil unha visita á ficha que sobre el existe na Biblioteca Virtual Galega, na que atopamos unha bibliografía do autor e os títulos, datas e lugar de publicación, alén da editorial de todas as súas obras.
Tras esta visita, e sabendo algo máis da súa vida, sabemos que estivo emigrado en Cuba, polo que non é estraño que existan páxinas latino-americanas adicadas a el, como a "1ª página web de la emigración española en el Uruguay" mais que non pasan de ser, do meu punto de vista, anécdotas curiosas, posto que a información que nelas atopamos está moi incompleta.
E para rematar por hoxe con outras curiosidades, atopamos que as páxinas da Casa-Museo de Ramón Cabanillas, ás que podemos designar cos números 1 e 2, están en español (igual que o blogo Herbario) e pola contra o Centro Galego de Barakaldoko fala na súa páxina sobre o noso autor en euskera. Ou As Roladas, revista en galego publicada en Madrid e dirixida por Cabanillas, ou a aparición deste autor nunha páxina italiana que ofrece "todos los libros que querías". Tamén podemos adquirir as obras de Ramón Cabanillas en "casadellibro".
Se tedes curiosidade comprobade e compartide comigo as vosas opinións.